Stiftelsen Olle Erikssons Minnesfond väntar för närvarande på ett organisationsnummer från Länsstyrelsen och tar i dagsläget inte emot fler gåvor.