Ett stort tack till alla som skänkt en gåva till Olle Erikssons Minnesfond. Alla insamlade medel kommer oavkortat att gå till att fortsätta Olle Erikssons viktiga arbete för frihetsberövade barn och ungdomar.

/Styrelsen för Olle Erikssons Minnesfond

2022-04-04