Namn

Stiftelsen Olle Erikssons minnesfond

Form

Stiftelse

Syfte

Stiftelsen syftar till att hedra Olle Erikssons minne och bidra till fortsatt verksamhet i hans anda. 

I en tid då tongångarna blev allt hårdare mot människor som på olika sätt hamnat i utanförskap, vände sig Olle Eriksson aldrig bort från idén om det okränkbara människovärdet. I över två decennier arbetade han för att ge röst och utrymme åt de människor som sitter frihetsberövade i Sverige. De sista sex åren låg tyngdpunkten i hans arbete på ungdomar inlåsta på ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Med hjälp av sin bakgrund inom journalistiken lärde han ut pennans makt, språket och berättelsen som medel för förändring. 

I projektet Ung Inlåst tog Olle (tillsammans med Jonas Klinteberg) bland annat fram en handbok för att ge ungdomarna en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka skyldigheter de har. Boken skrevs tillsammans med ungdomarna och används idag på flera ungdomshem. 

Olle Eriksson arbetade även med opinionsbildning för förebyggande sociala insatser snarare än hårdare straff, mot den ökande användningen av isolering på ungdomshem och mot slopandet av straffrabatten för unga. 
Varje år den 5 oktober kommer ett stipendium om minst 10 000 kronor att delas ut till en person eller grupp som styrelsen anser uppfyller kriteriet att verka i Olle Erikssons anda. I första hand gäller det verksamheter som stärker frihetsberövade barn och vuxna och/eller lyfter för denna grupp relevanta frågor i offentligheten. Stiftelsen kan exempelvis finansiera tryckkostnader, workshops eller arbetstid för eget litterärt skapande.

Ansökan

Ansökan om stipendiet lämnas in senast den 5 september varje år via info@olleerikssonsminnesfond.se. Beslut fattas sedan av styrelse och kan inte överklagas. Styrelsen kan även välja att ge stipendiet till en person eller grupp som inte ansökt, men som uppfyller stiftelsens ändamål.