2022: Emma Larsson, kurator och verksamhetsledare, Eskilstuna

Det första stipendiet från Olle Erikssons Minnesfond tilldelas kuratorn och verksamhetsledaren Emma Larsson i Eskilstuna. Hon tilldelas stipendiet om 10 000 kronor för sina insatser med unga människor med tuffa erfarenheter

Motivering:

Emma Larsson tilldelas 2022 års stipendium till Olle Erikssons minne, på 10 000 kronor, för sina insatser för att skapa hopp och trygghet för ungdomar med tuffa erfarenheter, bland annat av institutionsvård, samt sitt arbete för att göra dessa unga röster hörda i den lokala samhällsdebatten.

Om Emma Larsson:

Emma Larsson är kurator och verksamhetsledare på Lyktan som riktar sig till gymnasielever med en problematisk skolgång, varav många elever har erfarenheter av institutionsvård. Hon är även projektledare för Egos som syftar till att lyfta dessa ungdomars röster i samhällsdebatten. Bland annat har ungdomar med erfarenhet av SiS föreläst för socialsekreterare och besökt kommunfullmäktige.

Emma Larsson nominerades av sina kollegor samt ungdomarna på Lyktan. Så här skriver en elev: ”Emma är inte bara en person som vi får stöd av. Hon känns också som en familjemedlem. Någon man känner sig trygg runt. Hon ger aldrig upp,  som alla andra jag mött. Hon kämpar alltid tills hon når sitt mål med att hjälpa andra. Hon är alltid glad och snäll. Man får glädje av hennes skratt. Jag skulle inte varit här i livet som jag är nu utan Emma. Emma är verkligen en hjälte. //Noelle”

Och så här tycker Emmas kollegor: ”Vill nominera Emma Larsson. Emma Larsson arbetar som kurator på Rinmangymnasiet i en verksamhet som heter Lyktan. Verksamheten arbetar med elever som behöver en nystart i skola och livet i stort efter hemtagning av socialtjänsten till Eskilstuna kommun. Många av eleverna har erfarenheter av LVU och SIS. Samtliga har erfarenheter av att socialtjänsten varit inkopplad. Eleverna har på olika sätt skolmisslyckanden och haft en problematisk ungdomstid.

/Styrelsen för Olle Erikssons Minnesfond

2022-10-07