Den första stipendiaten kommer att utses den 5 oktober 2022.