Den första stipendiaten kommer att utses omkring den 5 oktober 2022.