Varje år omkring den 5 oktober delar Olle Erikssons minnesfond ut ett stipendium om minst 10 000 kronor till en person eller grupp som styrelsen anser uppfyller kriteriet att verka i Olle Erikssons anda. I första hand gäller det verksamheter som stärker frihetsberövade barn och vuxna och/eller lyfter för denna grupp relevanta frågor i offentligheten.

Man kan både ansöka om stipendiet för egen del, som grupp eller person, eller nominera grupp eller person man tycker förtjäna att lyftas. Man kan även söka pengar till specifika projekt. Stiftelsen kan exempelvis finansiera tryckkostnader, workshops eller arbetstid för eget litterärt skapande. Styrelsen kan även välja att ge stipendiet till en person eller grupp som inte ansökt, men som uppfyller stiftelsens ändamål.

Nästa stipendiat kommer att utses i mitten av september 2023. Sista ansökningsdag är den 5 september.

Hur du ansöker

Ansökan skickas via mail till info@olleerikssonsminnesfond.se. Vinnaren av stipendiet tillkännages omkring den 5 oktober varje år på hemsidan olleerikssonsminnesfond.se, på Facebooksidan Olle Erikssons Minnesfond samt i mail till vinnaren. Beslutet kan inte överklagas.

Mer om Olles arbete

Vill du som söker eller står i begrepp att nominera någon veta mer om Olles arbete? Här följer ett axplock av Olles medverkan i offentligheten under de sista åren.

Intervju i P4 Halland om missförhållanden på SiS ungdomshem.

Debattartikel i Aftonbladet om isoleringar på ungdomshem.

Undersökning om isoleringar på SiS ungdomshem.

Sveriges radio om undersökning och debattartikel om isoleringar.

Webinarium om Ung inlåst. (26/12)

Intervju i podcasten Ideburen välfärd.

Intervju i TTELA angående kritik mot ungdomshemmet SiS Brättegården.

https://www.ttela.se/nyheter/v%C3%A4nersborg/oerh%C3%B6rt-allvarliga-anklagelser-1.35283828?fbclid=IwAR0aDaxOcbfcAjM5fVB_iLJayLpSYXEORb6awSZlloSPMo93nkN8VIa3cHE

Intervju i Sveriges Radio om missförhållanden på ungdomshemmet SiS Björkbacken.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7579163&fbclid=IwAR023qSu9RK4aKnjdW0f9DTzw6V8G61rift45Tx-y3WIKdKJ1gzrBfRgVjs

Debattartikel i Aftonbladet. ”Unga sexutnyttjas på statliga ungdomshem”

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/y3alre/unga-sexutnyttjas-pa-statliga-ungdomshem

Intervjuas som expertråd i UR:s programserie om barns rättigheter.

https://urplay.se/program/214697-rattighetsbararna-expertrad-ska-barn-lasas-in

Intervju med Sveriges Radio Ekot om transporter av LVU-placerade:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7240016

Ung inlåsts rapport om LVU-placerade i DN:

https://www.dn.se/nyheter/unga-som-ska-fa-vard-tvingas-sitta-i-arrest/


Sveriges Radio om straffrabatten:

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=27511&artikel=7220925

Utbildningsradion om unga på SiS:

https://urplay.se/program/214695-barnratt-pa-jobbet-sis-ungdomshem

Debattartikel i Aftonbladet om straffrabatten för unga:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zGxq2v/langre-straff-stoppar-inte-unga-kriminella

Debattartikel i Aftonbladet om transporter av unga LVU-placerade:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pL982E/transportera-inte-barn-med-vuxna-fangar

Debattartikel i Aftonbladet om ”hårdare tag-politiken”:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4dmBaE/dina-harda-tag-kommer-inte-att-fungera-lofven